0000671395 00000 n 0000692073 00000 n Market participants contact one another at random times to buy or sell single units of the good. E-commerce has a number of applications in retail and wholesale. 0000591837 00000 n E COMMERCE SCCE_CSE Page 2 B.Tech IV/CSE II nd semester Term: 2010-2011 SYLLABUS UNIT-1: Introduction, Electronic Commerce Framework, the Anatomy of E-Commerce applications, E-Commerce Consumer applications, E-Commerce organization applications. A major phenomenon of the internet has emerged since the past few decades: it is called E Commerce. Thyroid gland anatomy and physiology in brief for medical lab technologists, medical lab, medical and pharmacology students. 0000721997 00000 n 0000320694 00000 n Tuy nhiên, những nghiên cứu này mới chỉ tập trung vào các doanh nghiệp truyền thống, trong môi trường số hóa, giá trị thương hiệu số của các doanh nghiệp chắc chắn sẽ có những thay đổi nhất định cần được nghiên cứu để tìm ra sự khác biệt này 0000641396 00000 n 0000695121 00000 n Types of e-commerce. 0000277136 00000 n The selected elected papers and studies addressed the following issues: (1) business models, (2) banking business models, (3) sustainability and sustainable development, and (4) business models adopting a sustainable development approach. 0000694060 00000 n 0000574267 00000 n Without a full understanding of the virtual sales agent's source code, the specifications of the alternative products, and the relationships between the sellers and manufacturers (Akerlof, 1970; Innovation is a flabby concept in antitrust practice, only coming into play in limited situations, as contrasted with its seeming ubiquity in the business pages. 0000277739 00000 n 0000613140 00000 n Nhóm tác giả đưa ra giả thuyết về điều kiện xây dựng thành công thương hiệu số bao gồm: nguồn lực xây dựng thương hiệu số, quy trình xây dựng thương hiệu số, chiến lược thương hiệu số, mô hình thương hiệu số, công nghệ xây dựng thương hiệu số, công cụ xây dựng thương hiệu số, các điều kiện khác; các yếu tố xây dựng thương hiệu số bao gồm: tên thương hiệu số, biểu tượng thương hiệu số, nhân vật đại diện thương hiệu số, khẩu hiệu thương hiệu số, âm thanh của thương hiệu số, địa chỉ và giao diện website, bao bì của thương hiệu số và các yếu tố khác; giá trị thương hiệu số được đo lường bằng: mức độ nhận biết về thương hiệu số, chất lượng cảm nhận của thương hiệu số, các liên kết thương hiệu số, lòng trung thành đối với thương hiệu số, các tài sản quyền sở hữu trí tuệ khác của thương hiệu số. 0000786578 00000 n Đề tài kết hợp cách tiếp cận cả mặt lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu. 0000371004 00000 n The Internet Economy is modeled as having four distinct but related layers – Internet infrastructure, applications infrastructure, Internet intermediaries and Internet Commerce. 0000551291 00000 n - Phương pháp phỏng vấn chuyên gia: phương pháp phỏng vấn chuyên gia nhằm kiểm chứng và đánh giá rõ ràng hơn các kết quả nghiên cứu trong công tác xây dựng thương hiệu từ phía doanh nghiệp và những yếu tố cấu thành giá trị thương hiệu số được đánh giá và mong đợi từ phía người tiêu dùng. The Anatomy of an Excellent E-Commerce Campaign. - Về thời gian: Khi đánh giá thực trạng xây dựng thương hiệu số của các doanh nghiệp số Việt Nam, đề tài lấy mốc từ năm 1997, khi internet bắt đầu phát triển ở Việt Nam cho tới nay. Các yếu tố quyết định thành công của thương hiệu số trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0 là gì? Nội dung nghiên cứu cũng đi sâu vào phân tích thực trạng việc xây dựng thương hiệu số của các doanh nghiệp số của Việt Nam, tập trung vào một số doanh nghiệp số thuộc lĩnh vực: tin học, truyền thông, viễn thông, thương mại điện tử như: Chodientu, Vatgia, Sendo, Tiki, Chotot, Thegioididong, Nguyenkim, Lazada, Trananh, Bkav, Misa, FPT, Vnexpress, Dantri, Tuoitre, Vinafone, Mobifone, Viettel, v, v… trên cơ sở tham khảo ý kiến và khảo sát một số nhà quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng về những yêu cầu đối với các thương hiệu số Việt Nam; Đánh giá kết quả đạt được và đề xuất giải pháp xây dựng thành công thương hiệu số cho các doanh nghiệp số Việt Nam trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. USA Information Resources Management Association. Nghiên cứu cũng đã chỉ ra rằng, trong kỷ nguyên số, các doanh nghiệp có lợi từ định hướng thị trường mạnh mẽ và tiếp cận thương hiệu toàn diện với hội nhập những chức năng khác nhau. 0000573870 00000 n 0000790580 00000 n Mô hình giá trị thương hiệu của tác giả bao gồm hai cấu phần là nhận biết thương hiệu và hình ảnh thương hiệu. Alma Causey November 7, 2016. The proposed matrix may be useful both for defining the necessary components of good theory and for evaluating and/or comparing the quality of alternative theories. 0000693965 00000 n Online shopping is generating an overwhelmingly large revenue stream across the globe, and continues to thrive with the increased use of mobile devices. This paper is an effort to fill in this gap. 0000653707 00000 n The first generation of e-commerce systems evolved from existing ERP and related systems. Examining the anatomy of last-mile distribution in e-commerce omnichannel retailing A supply network configuration approach Stanley Frederick W.T. 0000628065 00000 n 12 This significant growth of e-commerce in the last decade and the projected E COMMERCE SCCE_CSE Page 2 B.Tech IV/CSE II nd semester Term: 2010-2011 SYLLABUS UNIT-1: Introduction, Electronic Commerce Framework, the Anatomy of E-Commerce applications, E-Commerce Consumer applications, E-Commerce organization applications. Les collaborations avec des entreprises matures apparaissent comme un catalyseur pour le développement de ces jeunes entreprises innovantes. بانک ها امروزي از يك نهاد صرفا اداري، اقتصادي و صنعتي خارج شده و به صورت نهادهاي اجتماعي – سياسي در آمده اند كه بايد نسبت به محيط پيرامون خود حساس و آگاه باشند. And it’s no wonder that just about every business wants a share of this trillion dollar pie. Đây là những lĩnh vực có mức độ số hóa cao và có khả năng thích ứng nhanh với cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Notre seconde étude empirique sur une population d’incubateurs en France montre qu’il ne se dégage aucune tendance générale dans les pratiques d’accompagnement sur le sujet de la collaboration. July 6, 2016 | Last Updated on June 11th, 2020 at 07: 11 | by Kinex Media. Deze stromen worden flows genoemd en leiden een gebruiker doorheen de stappen van een business functionaliteit of transactie. 0000615261 00000 n 0000358343 00000 n 0000009442 00000 n using e-commerce to satisfy their communication and business needs. Trên cơ sở các số liệu thu thập được từ điều tra xã hội học tương ứng với các đối tượng nghiên cứu, nhóm nghiên cứu đã tiến hành nhập liệu, xử lý và phân tích các dữ liệu bằng các phần mềm SPSS 22 và AMOS 22 nhằm kiểm chứng giả thuyết và mô hình nghiên cứu tương ứng với các nội dung có liên quan đến những vấn đề nghiên cứu để tổng hợp thành những báo cáo cho đề tài. The main purpose of this paper is to present a Framework for Selecting an Appropriate E-Business Model in SMEs. - Về mặt nội dung: Nội dung nghiên cứu của đề tài tập trung vào vấn đề hệ thống hóa cơ sở khoa học về thương hiệu số, nội dung xây dựng và phát triển thương hiệu số, các vấn đề pháp lý của thương hiệu số, các yếu tố quyết định sự thành công của thương hiệu số trong bối cảnh cuộc Cách mạng Công nghiệp 4.0. Bên cạnh đó, nghiên cứu cũng đưa ra các bước để tiến hành xây dựng thương hiệu trực tuyến, bao gồm: (1) Tạo lập ngữ cảnh thương hiệu, (2) Xác định đối tượng và thông điệp thương hiệu, (3) Phát triển đặc trưng thương hiệu, (4) Thiết kế thương hiệu, (5) Tạo lập thương hiệu webite và các phương thức truyền thông khác có sử dụng đến thương hiệu, (6) Kích hoạt và xúc tiến thương hiệu, (7) Xây dựng giá trị tích lũy thương hiệu, (8) Đánh giá, phát triển và bảo vệ thương hiệu. Other Useful Links. 0000663765 00000 n This paper gives a quick overview of NGEs and proposes a conceptual framework for analyzing NGE issues by the NGE Team in Applied Research at Telcordia Technologies. 0000641462 00000 n The economic characteristics of electronic marketplaces, in addition to their ability to reduce search costs, create numerous possibilities for the strategic use of these systems. 0000304535 00000 n Đề tài cũng tiếp cận với việc nghiên cứu kinh nghiệm xây dựng thương hiệu số của một số doanh nghiệp số điển hình trên thế giới nhằm đưa ra những kết luận có tính bài học kinh nghiệm cho các doanh nghiệp số của Việt Nam. In the establishment of these criteria, description is distinguished from theory, and a matrix of criteria for evaluating the variables, constructs, and relationships that together compose a theory is developed. 0000320510 00000 n 0000692007 00000 n 0000288430 00000 n It is often argued that people use trust as a cognitive shortcut to reduce the complexity of such interactions.